- Kvinnligt Under
Priser inkl. moms

Gott Nytt År!

2017-12-31
62a14149-b4e6-460d-83a7-9d1aac8edb05

Snart är det nya året här.
Vi glädjas med när och kär.
Det gamla året blir till minnen
På gott och ont i våra sinnen...
Tiden räknas ner,...Vi framåt med glädje ser.